ODP-titel
Welkom

Olddick levert producten en diensten op het gebied van muziek en tekst in de breedste zin van het woord.
Muziek in allerlei stijlen, maar altijd met Nederlandstalige teksten op niveau.
Daarnaast produceert Olddick romans, korte verhalen en po√ęzie.
Op verzoek kan andere rijmelarij worden verzorgd, maar ook daarbij zal altijd kwaliteit worden nagestreefd.
Voor alle producten geldt dat te allen tijde kwetsende of discriminerende uitingen zullen worden geweigerd.

Deze site geeft je een indruk van de mogelijkheden tot nu toe en biedt (beginnende) muzikanten en schrijvers handvatten om hetzelfde te gaan doen.

Olddick staat open voor suggesties en is bereid, zonodig in nauwe samenwerking, nieuwe wegen in te slaan.

Wellicht ten overvloede, maar alle op deze site opgenomen uitingen worden beschermd door het auteursrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.
Zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Olddick Producties BV is het op geen enkele wijze toegestaan hiervan op enigerlei wijze gebruik te maken.